Obchodní podmínky

1. Podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku, souhlasíte, že budete vázáni těmito Podmínkami webových stránek a podmínky používání, všechny platné zákony a předpisy, a souhlasí s tím, že jste zodpovědný za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo přístup na tuto stránku. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochranné známky právo.

2. Odmítnutí odpovědnosti

Materiály na Binrobot-lady.com Webové stránky jsou poskytovány "tak jak je". Binrobot-lady.com neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo implikované, a tímto zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, odvozených záruk či podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nebo non-porušení práv duševního vlastnictví nebo jiné porušení práva. Dále, Binrobot-lady.com nezaručuje ani dělat žádná prohlášení ohledně správnosti, které by mohly výsledky nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak týkající se těchto materiálů nebo z jiných stránek spojených s touto stránkou.

3. Omezení

V žádném případě Binrobot-lady.com nebo její dodavatelé odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škody za ztrátu dat nebo zisku, nebo z důvodu přerušení provozu,) vyplývající z použití nebo nemožnosti použití materiálů na internetové stránce Binrobot-lady.com, a to i pokud Binrobot-lady.com nebo Binrobot-lady.com zplnomocněný zástupce bylo oznámeno ústně nebo písemně na možnost vzniku takových škod. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, může tato omezení na vás nevztahuje.

4. Revize a Errata

Tyto materiály se objeví na Binrobot-lady.com Webové stránky by mohly zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Binrobot-lady.com nezaručuje, že některý z materiálů na svých webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Binrobot-lady.com může provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránek kdykoliv bez předchozího upozornění. Binrobot-lady.com není však žádný závazek aktualizovat materiály.

5.

Binrobot-lady.com nekontrolovala všechny stránky odkazující na svých internetových stránkách a nenese zodpovědnost za obsah jakékoli takto odkázané stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že by Binrobot-lady.com webu. Využití takového souvisejících internetových stránek je na vlastní riziko uživatele.

6. Site Podmínky užívání Modifikace

Binrobot-lady.com může revidovat tyto podmínky používání pro své internetové stránce kdykoliv bez předchozího upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím být vázán tehdejší aktuální verze těchto Podmínek používání.

7. místními zákony

Binrobot-lady.com není určen k použití jakoukoli osobou v jakékoli zemi, kde by toto použití bylo v rozporu s místními zákony či předpisy. Je odpovědností návštěvníků Binrobot-lady.com zjistit podmínky a jsou v souladu s žádnou lokální právním předpisem se ony samy nebo obchody, které podnikají podléhají.

8. Obchodní podmínky makléře

Při registraci Binrobot-lady.com souhlasíte s podmínkami každého makléře, který jste připojili. Je vaší výhradní zodpovědností přečíst a porozumět jejich podmínky. Poskytujeme pouze volné obchodní software. Vklady, které jsou používány k obchodování se konají s makléřem a jejich podmínky se vztahují na vás.

9. Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležitá. Proto jsme vyvinuli tuto politiku s cílem, abyste pochopili, jak sbíráme, používáme, komunikovat a sdělovat a využívat osobních údajů. Následující popisuje naši politiku ochrany soukromí.

• Před nebo v době shromažďování osobních údajů, budeme identifikovat účel, pro který jsou informace shromažďovány.
• Budeme shromažďovat a využívání osobních údajů výhradně s cílem splnění těchto účely specifikované nás a pro jiné kompatibilní účelům, pokud získáme souhlas dotyčné osoby nebo v souladu se zákonem.
• budeme uchovávat pouze ty osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění těchto účely.
• budeme shromažďovat osobní údaje zákonnými a spravedlivé prostředky a případně s vědomím nebo souhlasem dotyčné osoby.
• Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které má být použit, a to v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a up-to-date.
• budeme chránit osobní údaje o přiměřených bezpečnostních pojistek proti ztrátě nebo odcizení, jakož i neoprávněným přístupem, zveřejněním, kopírování, použití nebo modifikace.
• Uděláme snadno dostupné zákazníkům informace o našich politik a postupů týkajících se správy osobních informací.

Zavázali jsme se k vedení našeho podnikání v souladu s těmito principy, aby se zajistilo, že důvěrnost osobních údajů je chránit a udržovat.

Přihlásit se k odběru newsletteru
Pomoci nastavit robota Abi
doporučit
1. TradeAllCrypto
investovat
2. Ucapitals
investovat
3. Rychlé obchodování
investovat